Kinderboerderijen

De zachtheid van de vacht van een kalf beoordelen, de geur van de mest of die van het brood dat gebakken wordt ruiken, genieten van de geitemelk die zojuist gemolken werd, appels plukken, wortels zaaien, of doodeenvoudig in het gras spelen… net zoveel ervaringen die in het leven van het merendeel van de mensen ontsnappen.

Het doel dat door de kinderboerderijen wordt nagestreefd is de mens toelaten om zich weer bij de natuur aan te sluiten, het stimuleren van een actieve benadering van de dierlijke en plantaardige wereld om de verschijnselen van het leven te ontdekken.

Elke boerderij heeft zijn eigen werkelijkheid te wijten aan zijn infrastructuren, zijn publiek, zijn omgeving of nog aan zijn financieringsmethode. Aldus de ene persoon specialiseert zich meer in de ontvangst van gehandicapten of van personen in moeilijkheden, die een integratie en een responsabilisering van de personen verwezenlijkt. Een ander ontwikkelt meer de benadering van de omgeving waar de boerderij een ideale kruising vormt om verschillende milieu’s in verband te zetten…

De verschillende formules zijn mogelijk: logeren, individuele stages op de boerderij, ontvangst van groepen voor een dag, schoolontvangst… De kinderboerderijen ontwikkelen niet alleen een know-how, maar ook een ‘kwaliteit van bestaan’. De jongeren die regelmatig deelnemen aan het leven op de boerderij worden ertoe aangezet om zich verstandige vragen te stellen en verkrijgen een meer oplettende en meer kritische blik op wat de omgeving biedt. Zij hebben de kans om de basistechnieken van landbouw en fokkerij te leren, om hun creativiteit de vrije loop te laten… In een democratische en solidaire dynamica, leren zij hun milieu beheren.

Elk boerderij die lid is, zet zich in om het Handvest van kwaliteit te eerbiedigen dat de educatieve waarden bepaalt die in elke actie worden bevorderd en gevoerd in een kinderboerderij. Zij is de vrucht van een lange ervaring.